temp-slide-2temp-slide

Välkommen till VVS-Byrån

Vi säljer konsulttjänster inom VVS- och energisektorn.

Kontakta oss »

Pågående projekt

Entreprenadbesiktningar

Flertal entreprenadbesiktningar avseende rör, luft och styr
Läs mer »

Käppala Reningsverk

Projektering samt projektledning vid ombyggnaden för brutet vatten till Käppala Reningsverk.
Läs mer »

ParkenZoo Energiutredning

Energiutredning av ett flertal byggnader på ParkenZoo i Eskilstuna. Utredningen omfattar eventuell ny byggnad samt sänkning av temperatur i ett flertal byggnader, simuleringarna utförs i VIP-Energy.
Läs mer »