Företagspresentation

VVS-Byrån Norman & Stegnell AB är ett konsultföretag som arbetar med VVS- och energifrågor.
Företaget ägs till lika delar av Anders Norman och Bo Stegnell.

VVS-Byrån har sitt kontor i centrala Eskilstuna, och bedriver större delen av sin verksamhet i Mälardalen och Stockholm.

VVS-Byrån startade 2017.03-01 och har fr.o.m 2017-09-01 övertagit all verksamhet i VVS & Processteknik IMETEK AB. IMETEK har varit verksamt sedan 1993 och är ett helägt bolag av Bo Stegnell.