Pågående projekt

Entreprenadbesiktningar

Flertal entreprenadbesiktningar avseende rör, luft och styr bl.a :
- nybyggnad av bostäder i Liseberg / Älvsjö åt Blomsterfonden
- ombyggnad av lägenheter i Skogås åt Huge Fastigheter
- ny- & ombyggnad av bostäder inom Kv Skolmästaren åt Eskilstuna Kfast
- nybyggnad av äldreboende åt Hallstahammars kommun
- ny- och ombyggnad av bostäder inom ett flertal fastigheter åt Wåhlins Fastigheter Stockholm

Käppala Reningsverk

Beställare Käppalaförbundet

Projektering samt projektledning vid ombyggnaden för brutet vatten till Käppala
Reningsverk.

ParkenZoo Energiutredning

Energiutredning av ett flertal byggnader på ParkenZoo i Eskilstuna. Utredningen omfattar eventuell ny byggnad samt sänkning av temperatur i ett flertal byggnader, simuleringarna utförs i VIP-Energy.

Kv. Rocken 8 Strängnäs

Beställare Svenska Hem

Nyproduktion av 44 lägenheter där vi utför:
Projektering Rörinstallation
Projektering Utvändig VA
Energibalansberäkning

Kv. Russinvägen 119 Hökarängen

Beställare Svenska Hem

Nyproduktion av 138 lägenheter där vi utför:
Projektering Rörinstallation
Projektering Luftbehandlingsinstallation
Energibalansberäkning