Referenser

Nedan redovisar en översiktlig förteckning av genomförda uppdrag. För en mer omfattande lista se pdf.
Merparten av uppdragen är genomförda genom VVS- & Processteknik IMETEK:s vars verksamhet övertogs av
VVS-Byrån Norman & Stegnell 2017-09-01.

Objekt Typ av uppdrag Kund
COOP Forum Solberga Handelsplats Strängnäs Projektering av VS samt yttre va. Återvinning livsmedelskyla samt energibalansberäkningar var en viktig del i projekteringen. Kilenkrysset AB
Solberga Handelsplats i Strängnäs Utvändiga arbeten Projektering av utvändig VA-installation inklusive fördröjnings-magasin och oljeavskiljare för dagvatten (stora parkeringsytor). Kilenkrysset AB
Menigo Strängnäs Projektering av VS vid nybyggnad av kyl- & fryslager samt kolonial med tillhörande kontorsutrymmen åt Menigo (ca 28.000 m2) I arbetet ingick förutom vanlig VVS-projektering även : markvärmeanläggning under frysrumsgolv. återvinning av värme från kylanläggning. yttre va inklusive dagvattenhantering. Kilenkrysset AB
Kv Martallen Midsommarkransen Stockholm Projektering av VVS-installationer inklusive yttre va samt energibalansberäkning. Svenska Hem
Tullinge Datacenter Projektering av VVS-installationer vid om-byggnad av militär bergrumshangar till stora datacentral för Tieto Enator. Tieto Sweden AB
Fuji Autotech Eskilstuna Projektering och projektledning inklusive avprovning vid installation av vattenreservoar (300 m3) med tillhörande distributionssystem för fyllnadsmaskiner (TertaPak). Fuji Autotech Eskilstuna
Kanonvodka Projektering & slutbesiktning av VVS-installationer inkl S.Ö vid ombyggnad av g:a ridstallet ? Åkers Styckebruk till produktionsanläggning för kanonvodka. Kanon AB
Kv Våghalsen Eskilstuna (G.a brandstation) Projektering av VVS-installationer vid nybyggnaden av 60 lgh Oppunda VVS / Inneväder
Isstadion Ekängen Eskilstua Projektering och projektledning vid ombyggnad av ispister för bandy och ishockey. Huurre