Tjänster

  • Projektering av rör- och luftbehandlingsinstallationer inklusive komfortkyla.
  • Projektering av styr- och övervakningsinstallationer.
  • Projektering av yttre va inklusive dagvattenhantering
  • Energibalansberäkningar
  • Energiutredningar.
  • Entreprenadbesiktningar (certifierad entreprenadbesiktningsman)
  • OVK
  • Projektledning
  • Samordnad provning.
  • Kostnadsberäkningar av VVS-installationer.